BP Raffinaderij Rotterdam Informatie Site

Welkom op de BPRR Rotterdam arrivals informatie-site. Op deze site kunnen binnenvaartschepen die komen laden of lossen bij BPRR hun aanmelding doen.

U meldt zich aan middels Uniforme Aanmelding Barges op https://www.uab-online.eu/. Aanmelden doet u indien U zich binnen de “Geofence” bevindt. Buiten dit gebied is aanmelden niet mogelijk.

Om te kunnen aanmelden, moet u een geregistreerd gebruiker zijn van UAB. Registreren als nieuwe gebruiker doet u op https://uab-online.com/nl/schippers/.
Dit dient u maar één keer te doen. Als u eenmaal geregistreerd bent, kunt u direct inloggen als gebruiker van UAB en u aanmelden bij onze BPRR-terminal. Zie voor meer informatie over het elektronisch aanmelden: https://uab-online.nl/ 

Regels m.b.t. het Coronavirus

Zoals u zult begrijpen zijn er aanvullende regels vanwege het Coronavirus.

Bemanningswisselingen zijn slechts toegestaan na goedkeuring van een der Marine Coordinators.
Aanvragen voor een crewchange dienen indien mogelijk ruim tevoren gestuurd te worden aan: GBPRRMarineCoordinator@bp.com 
met daarbij relevante informatie (namen, kentekens etc.) en het ingevulde en ondertekende Crew Change formulier.

Nominatie status

Door het insturen van het UAB-aanmeldformulier geeft u aan dat uw schip op dat ogenblik laad/los gereed is. Tevens verplicht u zich om binnen 1½ uur, na telefonische afroep van BPRR, fysiek aan de aangewezen laad-los steiger te kunnen zijn. Het niet voldoen hieraan leidt onherroepelijk tot het annuleren van uw aanmelding!

Bij de aanmelding met UAB dient u aan te geven dat BPRR AIS mag gebruiken om uw positie te bepalen.

Terugkoppeling

Wanneer uw aanmelding ontvangen is, wordt na controle van een aantal sleutelgegevens, uw meld-tijd in het systeem opgenomen. De status van uw aanmelding zal veranderen in "In behandeling" of, als de loadingmaster van BPRR uw geldige UAB-aanmelding met alle nodige gegevens heeft beoordeeld, in “Geaccepteerd”.

De loadingmaster zal binnen maximaal 2 uur na aanmelding een terugkoppeling maken via UAB-Online. Op de planning kunt u de verwachtte tijd- en locatie van aanmeren zien, tevens ontvangt u een mail op de bij ons bekende adressen.

De loadingmaster zal telefonisch contact opnemen wanneer u zich naar het aangegeven steiger kunt begeven (gelieve daarom zeker te stellen dat het door u opgegeven telefoonnummer bereikbaar is!).

Indien de scheepsbemanning niet bereikbaar is bij deze oproep, kunnen extra wachttijden hierdoor veroorzaakt, niet ten laste van BPRR worden gebracht.

 

Advies meerplan

Het meerplan voor mega barges of lichters.

 

Voorschip

 Advies meerplan mega barges voorschip

 

 

 

Achterschip

 Advies meerplan mega barges achterschip

 

 Volgens het ADN 8.6.3. vraag 3 is en blijft het schip ten alle tijden verantwoordelijk voor het deugdelijk en veilig afmeren van de tanklichter.© Copyright 2023 BP Raffinaderij Rotterdam B.V. All rights reserved