BP Raffinaderij Rotterdam Informatie Site

Welkom op de BPRR Rotterdam arrivals informatie-site. Op deze site kunnen binnenvaartschepen die komen laden of lossen bij BPRR hun aanmelding doen.

U meldt zich aan middels Uniforme Aanmelding Barges op https://www.uab-online.eu/. Aanmelden doet u indien U zich binnen de “Geofence” bevindt. Buiten dit gebied is aanmelden niet mogelijk.

Om te kunnen aanmelden, moet u een geregistreerd gebruiker zijn van UAB. Registreren als nieuwe gebruiker doet u op https://uab-online.com/nl/schippers/.
Dit dient u maar één keer te doen. Als u eenmaal geregistreerd bent, kunt u direct inloggen als gebruiker van UAB en u aanmelden bij onze BPRR-terminal. Zie voor meer informatie over het elektronisch aanmelden: https://uab-online.nl/ 

Nominatie status

Door het insturen van het UAB-aanmeldformulier geeft u aan dat uw schip op dat ogenblik laad/los gereed is. Tevens verplicht u zich om binnen 1½ uur, na telefonische afroep van BPRR, fysiek aan de aangewezen laad-los steiger te kunnen zijn. Het niet voldoen hieraan leidt onherroepelijk tot het annuleren van uw aanmelding!

Bij de aanmelding met UAB dient u aan te geven dat BPRR AIS mag gebruiken om uw positie te bepalen.

Terugkoppeling

Wanneer uw aanmelding ontvangen is, wordt na controle van een aantal sleutelgegevens, uw meld-tijd in het systeem opgenomen. De status van uw aanmelding zal veranderen in "In behandeling" of, als de loadingmaster van BPRR uw geldige UAB-aanmelding met alle nodige gegevens heeft beoordeeld, in “Geaccepteerd”.

De loadingmaster zal binnen maximaal 2 uur na aanmelding een terugkoppeling maken via UAB-Online. Op de planning kunt u de verwachtte tijd- en locatie van aanmeren zien, tevens ontvangt u een mail op de bij ons bekende adressen.

De loadingmaster zal telefonisch contact opnemen wanneer u zich naar het aangegeven steiger kunt begeven (gelieve daarom zeker te stellen dat het door u opgegeven telefoonnummer bereikbaar is!).

Indien de scheepsbemanning niet bereikbaar is bij deze oproep, kunnen extra wachttijden hierdoor veroorzaakt, niet ten laste van BPRR worden gebracht.© Copyright 2021 BP Raffinaderij Rotterdam B.V. All rights reserved